premaswaroopiministries@gmail.com
Prema Swaroopi Ministries

Telugu Sermons

If You Want To Hear The Voice Of God - Do As This Sister Did

దేవుని స్వరం వినాలని ఉంటే ఈ చెల్లమ్మ చేసినట్లు చేయండి

1 - నీవు నిజమైన మారుమనస్సు పొందావా?
- Neevu Nijamaina Marumanassu Pondava?

2 - నీవు నిజమైన పాపక్షమాపణ పొందావా?
- Neevu Nijamaina Papakshamapana Pondava?

3 - దావీదు పశ్చాత్తాపం
- Davidu Paschattapam

4 - నీ స్వభావాల ద్వారా యేసయ్యని సంతోషపెడుతున్నావా?
- Nee Swabhavala Dvara Yesayyani Santoshapedutunnava?

5 - నీ చెడ్డ వ్యసనాలను విడిచి యేసయ్యని సంతోషపెడుతున్నావా?
- Nee Chedda Vyasanalanu Vidichi Yesayyani Santoshapedutunnava?

6 - నీ సమయాన్ని ఇచ్చి యేసయ్యని సంతోషపెడుతున్నావా?
- Nee Samayanni Ecchi Yesayyani Santoshapedutunnava?

7 - యేసయ్య భూమి మీదికి ఎందుకు వచ్చారో తెలుసా?
- Yesayya Bhumi Meediki Enduku Vaccharo Telusa?

8 - నీ ప్రేమను చూపి యేసయ్యని సంతోషపెడుతున్నావా?
- Nee Premanu Chupi Yesayyani Santoshapedutunnava?

9 - ప్రతీ విషయంలో యేసయ్య మీద ఆధారపడుతున్నావా?
- Prati Vishayamlo Yesayya Meeda Adharapadutunnava?

10 - మోషే నమ్మకత్వం
- Moshe Nammakatvam

11 - హన్నా కృతజ్ఞత
- Hanna Krutagnata

12 - యేసయ్య కోసం త్యాగం చేయగలవా?
- Yesayya Kosam Tyagam Cheyagalava?

13 - పౌలు కృతజ్ఞత
- Paulu Krutagnata

14 - నీవు దేవుని మహిమను దొంగిలిస్తున్నావా?
- Neevu Devuni Mahimanu Domgilistunnava?

15 - యేసయ్య భూమి మీదకి ఎవరి కోసం వచ్చారు?
- Yesayya Bhumi Meedaki Evari Kosam Vaccharu?

16 - కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్సుతో యేసయ్యని సంతోషపెడుతున్నావా?
- Krutagnata Kaligina Manassuto Yesayyani Santoshapedutunnava?

17 - సాతానుతో కలిసి దేవుని మహిమను దొంగిలిస్తున్నావా?
- Satanuto Kalisi Devuni Mahimanu Domgilistunnava?

18 - హేరోదు రాజు లాగా నీవు దేవుని మహిమను దొంగిలిస్తున్నావా?
- Herodu Raju Laga Neevu Devuni Mahimanu Domgilistunnava?

19 - నీవు దేవుని చిత్తములో జీవిస్తున్నావా?
- Neevu Devuni Chittamulo Jeevistunnava?

20 - నిన్ను నీవు యేసయ్య రక్తం చేత పరిశుద్ధపరుచుకో
- Ninnu Neevu Yesayya Raktam Cheta Parishuddhaparuchuko

21 - నీ కొరకు దేవుడు నూతనక్రియను చేయబోవుచున్నారు
- Nee Koraku Devudu Nutanakriyanu Cheyabovuchunnaru

22 - నీవు వినుటకు వేగిరపడుతున్నావా ?
- Neevu Vinutaku Vegirapadutunnava?

23 - నీ నోటి మాటలు జాగ్రత్త
- Nee Noti Matalu Jagratta

24 - కోపం వల్ల నష్టాలు
- Kopam Valla Nastalu

25 - దేవుని మీదే కోపపడుతున్నావా?
- Devuni Meede Kopapadutunnava?

26 - నీలో ఎన్ని రకాల కోపాలు ఉన్నాయో తెలుసా?
- Neelo Enni Rakala Kopalu Unnayo Telusa?

27 - నీకిచ్చిన దేవుని కృపను వ్యర్థం చేసుకోవద్దు
- Neekicchina Devuni Krupanu Vyadham Chesukovaddu

28 - నీవు దేవున్ని గౌరవిస్తున్నావా?
- Neevu Devunni Gowravistunnava?

29 - యేసయ్య మనస్సును అర్ధం చేసుకొని నడవాలి
- Yesayya Manassunu Ardham Chesukoni Nadavali

30 - యేసయ్యని బట్టి మాత్రమే అతిశయించాలి
- Yesayyani Batti Matrame Atishayimchali

31 - యేసయ్య నిన్ను పిలుస్తున్నారు
- Yesayya Ninnu Pilustunnaru

32 - యేసయ్య చేసిన త్యాగాన్ని ప్రతీక్షణం గుర్తుచేసుకోవాలి
- Yesayya Chesina Tyaganni

33 - నువ్వు పాపం చేస్తే మొదటిగా బాధపడేది ఎవరు?
- Nuvvu Papam Cheste Modatiga Badhapadedi Evaru?

34 - దేవుడు ఇచ్చిన వాటిని తీసుకొని దేవున్నే దుఃఖపెడుతున్నావా
- Devudu Ecchina Vatini Tisukoni Devunne Dhukapedutunnava

35 - ఆదాము, హవ్వ ఎన్ని తప్పులు చేసారు?
- Adamu, Havva Enni Tappulu Chesaru?

36 - దిద్దుబాటు అంటే ఏంటి? (Part - 1)
- Diddubatu Amte Emiti? (Part - 1)

37 - దిద్దుబాటు ఎలా చెయ్యాలి? (Part - 2)
- Diddubatu Ela Cheyyali? (Part - 2)

38 - దేవుడు నిన్ను ప్రతీ క్షణం గమనిస్తున్నారు జాగ్రత్త
- Devudu ninnu prati kshanam gamanistunnaru jagratta

39 - దేవుని ఆశీర్వాదం పొందాలంటే నీకు ఉండాల్సిన లక్షణాలు
- Devuni ashirvadam pomdalamte neeku undalsina lakshanalu

40 - యేసయ్యని ప్రేమిస్తేనే
- Yesayyani Premistene

41 - ప్రవక్త అంటే ఎవరు?, ప్రవక్త లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయి?
- Pravakta ante evaru?, pravakta lakshanalu ela umatayi?

42 - పాపాన్ని ఎవరిలాగా ఒప్పుకోవాలి? ఎంతకాలం ఒప్పుకోవాలి?
- papanni evarilaga oppukovali? entakalam oppukovali?

43 - అబ్రాహాము పొందిన ఆశీర్వాదం నీకు కావాలా?
- abrahamu pomdina ashirvadam neku kavala?

44 - దావీదుకు ఇచ్చిన కృప నీకు కావాలా?
- Daviduku ecchina krupa neeku kavala?

45 - అపవిత్రాత్మలు మనిషిలో ఉంటాయా?
- apavitratmalu manishilo umtaya?

46 - చిన్నబిడ్డల వంటి మనస్సు నీకు ఉందా?
- Chinnabiddala vamti manassu neeku umda?

47 - ఆత్మీయ విషయాలపై దేవుని మీద ఆధారపడుతున్నావా?
- atmiya vishayalapai devuni meeda adharapadutunnava?

48 - నిజమైన కృతజ్ఞత
- nijamaina krutagnata

49 - దూషకులు ఎవరు?
- Dushakulu evaru?

50 - మోషే తగ్గింపు
- Moshe Taggimpu

51 - దేవుడు నిన్ను అంగీకరిస్తారా?
- devudu ninnu amgikaristara?

52 - దేవున్ని హత్తుకొనుట
- devunni hattukonuta

53 - దేవునికి కోపం వస్తే?
- Devuniki kopam vaste?

54 - నీలో మార్పు వచ్చిందా?
- neelo marpu vacchimda?

55 - పరిశుద్ధ గ్రంథాన్ని ఎప్పుడు, ఎలా చదవాలి?
- parishudda gramdhanni eppudu, ela chadavali?

56 - కృతజ్ఞత అంటే?
- krutagnata amte?

57 - నీ సమస్యకి మూలం తెలుసా?
- nee samsyaki mulam telusa?

58 - ఎవరి యందు అతిశయిస్తునావు?
- evari yamdu atishayistunayu?

59 - దేవుడు చెప్పింది చేస్తున్నావా?
- devudu cheppimdi chestunnava?

60 - నీలో ఉండకూడని లక్షణాలు?
- neelo umdakudani lakshanalu?

61 - తప్పిపోయిన కుమారుడివి నువ్వే
- tappipoyina kumarudivi nuvve

62 - దేవునికి దగ్గరయ్యావా?, దూరమయ్యావా?
- devuniki daggarayyava?, duramayyava?

63 - గద్దింపు అవసరమా?
- gaddimpu avasarama?

64 - దేవున్ని ఎలా అడగాలి?
- Devunni ela adagali?

65 - గర్వము - దాని ఫలితం
- garvamu - dani phalitam

66 - నీ భక్తి సరియైనదేనా?
- nee bhakti sariyainadena?

67 - శ్రమల ద్వారా ఆశీర్వాదం
- sramala dvara ashirvadam

68 - అడ్డు తొలగించుకో - ఆశీర్వాదం పొందుకో
- addu tolagimchuko - ashirvadam pomduko

69 - సమరయ స్త్రీ చేసిన 3 పనులు
- samaraya stri chesina 3 panulu

70 - గ్రుడ్డి భిక్షకుడు ఎలా చూపు పొందాడు?
- gruddi bhikshakudu ela chupi pomdadu?

71 - దేవునికి ఎలాంటి వారు కావాలి?
- Devuniki elamti varu kavala?

72 - స్తుతులలో ఉన్న ఆశీర్వాదం
- stutulalo unna ashirvadam

73 - నీ పట్ల దేవుని మంచితనం
- nee patla devuni manchitanam

74 - నీ పాపం వల్ల దేవునిలో కలిగే భావోద్వేగాలు
- nee papam valla devunilo kalige bhavodvegalu

75 - నీవు దేవుని చేత వెలిగించబడ్డావా?
- neevu devuni cheta veligimchabaddava?

76 - సిలువలో దొంగ
- Siluvalo domga

77 - నీవు దేవునికి ఇష్టునిగా ఉంటే ఏమి జరుగుతుంది?
- Neevu devuiki ishtuniga umte emi jarugutumdi?

78 - దేవుడు నీతో చేసిన నిభందన!
- Devudu Neetho Chesina Nibhamdana!

79 - నీ పితరుల నుండి ఏం పొందుకున్నావు?
- Nee Pitarula Numdi Em Pomdukunnavu?

80 - ఒక్క పాపం వల్ల - ఎన్ని నష్టాలు?
- Okka Papam Valla - Enni Nastalu?

81 - నిన్ను వెతికిన ప్రేమ
- Ninnu Vetikina Prema

82 - నీలో ఉన్నది గర్వమా లేక సంతోషమా?
- Neelo Unnadi Garvama Leka Santoshama?

83 - తిరుగుబాటు
- Tirugubatu

84 - దేవుని చిత్తం చేస్తే?
- Devuni Chittam Cheste?

85 - దేవుడు నిన్ను లెక్క అడుగుతారు
- Devudu Ninnu Lekka Adugutaru

86 - దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి ఉన్నావా?
- Devuni Yamdu Bhayabhaktulu kaligi Unnava?

87 - దేవుడు ఎవరిని పరిశోధిస్తారు?
- Devudu Yevarini Parishodhistaru?

88 - చిత్తము ప్రభువా!
- Chittam Prabhuva!

89 - నీ పాపాన్ని దహనబలి చేసావా ?
- Nee Papanni Dahanabali Chesava ?

90 - యేసయ్య త్యాగంలో 7 కోణాలు
- Yesayya Tyagamolo 7 Konalu

91 - యేసయ్య మనకు ఏమేం ఇచ్చారు ?
- Yesayya Manaku Emem Eccharu ?

92 - నీ పాపాన్ని పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఒప్పిస్తారు
- Nee Papanni Parishuddhatma Devudu Oppistaru

93 - దేవుని పరిచర్య ఎప్పుడు చెయ్యాలి? ఎలా చెయ్యాలి?
- Devuni Paricharya Eppudu Cheyyali? Ela Cheyyali?

94 - నీవు దేవుని బిడ్డవేనా ?
- Neevu Devuni Biddavenaa ?

95 - భ్రమపరిచే ఆత్మ చేసే మోసాలు
- Bhramapariche Atma Chese Mosalu

96 - చిన్నదాని కృతజ్ఞత
- Chinnadani Krutagnata

97 - కొర్నేలి విధేయత
- Korneli Vidheyata

98 - క్రైస్తవుల్లారా జాగ్రత్త... !
- Kristavullara Jagratta... !

99 - యేసయ్య నీకోసం నిందలు భరిస్తేనే గొప్ప రక్షణ వచ్చింది
- Yesayya Neekosam Nindalu Bharistene Goppa Rakshana Vachhindi

100 - మారుమనస్సు పొందిన వ్యక్తి చేయాల్సిన పనులు
- Marumanassu Pondina Vyakti Cheyalsina Panulu

101 - దేవున్ని ఆరాధిస్తున్నావా ?
- Devunni Aradhistunnava ?

102 - యేసయ్య నీకోసం బంధించబడితేనే గొప్ప రక్షణ వచ్చింది !
- Yesayya Neekosam Bandhinchabaditene Goppa Rakshana Vachhindi !

103 - అబ్రహాము ఎందుకు దేవుని స్నేహితుడు ?
- Abrahamu Enduku Devuni Snehitudu ?

104 - పెళ్లి ఎందుకు చేసుకున్నావు ?
- Pelli Enduku Chesukunnavu ?

105 - దేవున్ని ఎందుకు నమ్ముకున్నావు ?
- Devunni Enduku Nammukunnavu?

106 - దావీదు ఎందుకు దేవునికి ఇష్టానుసారుడు ?
- davidu enduku devuniki istanusarudu ?

107 - పౌలు త్యాగం
- paul tyagam

108 - ఎలీషా పరిచర్య
- elisha paricharya

109 - మోషే నాయకత్వం
- moshe nayakatvam

110 -  దేవుని సేవకుని దగ్గర జాగ్రత్తగా ఉండు !
- devuni sevakuni daggara jagrattaga undu !

111 -  దానియేలు ఎందుకు దేవునికి బహు ప్రియుడు ?
- daniyelu enduku devuniki bahu priyudu ?

112 - యేసయ్య మనస్సు ఎలాంటిది ?
- yesayya manassu elantidi ?

113 - దేవుడు నీకు చేసింది సహాయమా ? లేక త్యాగమా ?
- devudu neeku chesindi sahayama ? leka tyagama ?

114 - దేవున్ని ప్రేమిస్తేనే...
- Devunni Premistene...

115 - దావీదు అతిశయం !
- Davidu Atishayam !

116 - కనాను స్త్రీ దీనత్వం
- Kanaanu Stri Deenatvam

117 - ఆత్మీయ జీవితాన్ని లోతుగా తీసుకువెళ్ళు
- Atmiya Jeevitanni Lotuga Tisukuvellu

118 - నడుం వొంగిన స్త్రీ స్వస్థత ఎలా పొందుకుంది ?
- Nadum Vongina Stri Svasthata Ela Pondukundi ?

119 - రక్తస్రావ రోగం గల స్త్రీ విశ్వాసం
- Rakthasrava Rogam Gala Stri Viswasam

120 - శతాధిపతి యేసయ్యని వేడుకోవడం
- Shatadhipati Yesayyani Vedukovadam

121 - అపవిత్రాత్మ పట్టిన మనుష్యుడు విడుదల ఎలా పొందుకున్నాడు?
- Apavitratma Pattina Manushyudu Vidudala Ela Pondukunnadu?

122 - దెయ్యము పట్టిన గ్రుడ్డివానికి స్వస్థత ఎలా వచ్చింది?
- Deyyamu Pattina Gruddivaniki Swasthata Ela Vacchindi?

123 - సహాయం చేస్తున్నావా?
- Sahayam Chestunnava?

124 - శ్రద్ధ ఉంటే ఐశ్వర్యవంతుడవే...
- Shradda Unte Iswaryavantudave...

125 - నీ ఆధిక్యతలు బయట విడిచిపెట్టు...
- Nee Adhikyatalu Bayata Vidichipetti...

126 - నీ జీవితంలో ప్రతి రోజు అద్భుతం జరగాలంటే?
- Nee Jeevittamlo Prati Roju Adbutam Jaragalante?

127 - నిజమైన ప్రార్థన
- Nijamaina Prardhana

128 - అబ్రహాము నీతి
- Abrahamu Neeti

129 - అబ్రహాము ప్రేమ
- Abrahamu Prema

130 - వెనుకంజ వేయమాకు
- Venukanja Veyamaku

131 - కష్టం దేవునిది ఆశీర్వాదం నీది
- Kashtam Devunidi Ashirvadam Needi

132 - సాక్ష్యం ఎందుకు చెప్పాలి?
- Sakshyam Enduku Cheppali?

133 - నూతన హృదయము మీకిచ్చెదను
- Nutana Hrudayamu Meekicchedanu

134 - యేసయ్య శోధించబడితేనే మనకు ఇంత గొప్ప రక్షణ వచ్చింది
- Yesayya Shodhinchabaditene Manaku Inta Goppa Rakshana Vacchindi

135 - నిన్ను బట్టి దేవుడు ఎప్పుడు సంతోషిస్తారు ?
- Ninnu Batti Devudu Eppudu santoshistaru ?

136 - నీ హృదయంలో ఎవరెవరు ఉన్నారు
- Nee Hrudayamlo Evarevaru Unnaru

137 - కన్నీటి ప్రాముఖ్యత
- Kanniti Pramukyata

138 - ఎందుకు? Why?
(వై అన్నావా... నీ జీవితం గుయ్ అంటది)
- Enduku? Why?
(Why annava... Nee jeevitam guyy antadi)

139 - దేవుని సేవకుడ్ని మోసం చేయద్దు
(ఖచ్చితంగా నువ్వే మోసపోతావు)
- Devuni Sevakudni mosam cheyaddu
(khacchitamga nuvve mosapotavu)

140 - సాతాను నిన్ను మోసం చేస్తున్నాడు జాగ్రత్త!
- Satanu ninnu mosam chestunnadu jagratta!

141 - హెచ్చించుకో
- hecchinchuko

142 - ఆశించు
- Ashinchu

143 - దేవునిలోని కోణాలు (మొదటి భాగం)
- devuniloni konalu (modati bhagam)

144 - దేవునిలోని కోణాలు (రెండవ భాగం)
- Devuniloni konalu (rendava Bhagam)

145 - పునరుత్ధాన శక్తి
- punarutthana shakti

146 - గాడిదకు ఉన్న కృతజ్ఞత నీకు ఉందా
- gadidaku unna krutagnata neeku unda

147 - చేపకు ఉన్న విధేయత నీకు ఉందా
- chepaku unna videyata neeku unda

148 - చీమకు ఉన్న జ్ఞానం నీకు ఉందా
- Cheemaku unna gnanam neeku unda

148 - చీమకు ఉన్న జ్ఞానం నీకు ఉందా
- Cheemaku unna gnanam neeku unda

Short Messages (చిన్న సందేశాలు)

1 - నీ పాపాన్ని ఒప్పుకోకపోతే వచ్చే ఘోరమైన నష్టాలు
- Nee Papanni Oppukokapote Vacche Ghoramaina Nastalu

2 - నీ మీద దేవుని కోపం రగులుకోకముందే పశ్చాత్తాపపడు
- Nee Meeda Devuni Kopam Ragulukokamumde Paschattapapadu

3 - దేవుని ఆజ్ఞలు భారమైనవా?
- Devuni Agnalu Bharamainavaa?

4 - ఎందుకు మనం జీవితాంతం పాపాలు ఒప్పుకోవాలి?
- Enduku Manam Jeevitamtam Papalu Oppukovali?

5 - దేవుని కృప ద్వారా నీవు ఎన్ని మేలులు పొందుకున్నావో తెలుసా?
- Devuni Krupa Dvara Neevu Enni Melulu Pomdukunnavo Telusa?

6 - యేసయ్యని ప్రతిరోజూ అమ్మివేస్తున్నావా?
- Yesayyani Pratiroju Ammivestunnava?

7 - క్రైస్తవుల్లారా మీరు అన్నిటిలో యేసయ్యని చూపిస్తున్నారా?
- Kraistavullara Meeru Annitini Yesayyani Chupistunnara?

8 - నీలో ఉన్న క్రూరత్వం
- Neelo unna kruratvam

9 - ఆరాధన ఎలా చెయ్యాలి?
- Aaradhana ela cheyyali?

10 - బాప్తిస్మము ఎప్పుడు తీసుకోవాలి ?
- Baptismamu Eppudu Tisukovali ?

11 - దేవుడు నిన్ను క్షమించాలనుకుంటున్నావా ?
- Devudu Ninnu Kshaminchalanukuntunnava ?

12 - నీ వివాహం దేవుని చిత్తమేనా ?
- Nee Vivaham Devuni Chittamena ?

13 - నీ ప్రార్థన ఎలా ఉండాలి ?
- Nee Pradhana Ela Undali ?

14 - నీ స్నేహం ఎవరితో ?
- Nee Sneham Evarito ?

15 - నీ ధనాన్ని ఎక్కడ దాస్తున్నావు ?
- Nee Dhananni Ekkada Dastunnavu ?

16 - నీ పిల్లలు తప్పుచేస్తే
- Nee Pillavu Tappucheste

17 - ఏది నిజమైన సువార్త ?
- Edi Nijamaina Suvarta ?

18 - నీలో గర్వం ఉంటే జరిగే నష్టం
- Neelo Garvam Unte Kalige Nastam

19 - నీ ఎముక ఎక్కడ ఉంది ?
- Nee Emuka Ekkada Undi ?

20 - దేవుడు మనల్ని ఎందుకు చేసారు ?
- devudu manalni enduku chesaru ?

21 - నువ్వు ఎవ్వరిని మహిమపరుస్తున్నావు ?
- nuvvu evarini mahima parustunnavu ?

22 - బానిసగా బ్రతుకుతున్నావా ?
- baanisagaa bratukutunnavaa ?

23 - దేవునికి నీకు మధ్య సంబంధం ఉందా ?
- devuniki neku madya samdandam unda ?

24 - దేవునికి రెండు రకాల బాధలు
- devuniki rendu rakala bhadalu

25 - నీ శత్రువు ఎదుట.. నీకు జయజీవితం
- Nee satruvu eduta.. neeku jayajeevitam

26 - నువ్వు ఒప్పుకునేంత వరకు..
- Nuvvu oppukunenta varaku..

27 - నీ ఆశీర్వాదం వెనుక...
- nee ashirvadam venuka...

28 - దేవుడు చెప్పిన మార్గంలో... శత్రువు
- Devudu cheppina margamlo... satruvu

29 - దేవుని స్థానం ఎవరికి ఇచ్చినా...
- Devuni sthanam evariki icchina...

30 - మొక్కుబడి చెల్లించడం మరచిపోవద్దు
- mokkubadi chellinchadam marchipovaddu

31 - నిన్ను బ్రతికించిన ప్రేమ
- ninnu bratikinchina prema

32 - నీ శత్రువు గుండెల్లో భయం
- nee satruvu gundello bhayam

33 - శాపపు వచనం పలుకవద్దు
- sapapu vachanam palukavaddu

34 - నీ శత్రువు ఎదుట.. నీకు ఘనత
- nee satruvu eduta.. neeku ghanata

35 - గొప్ప స్థాయిలోకి వెళ్ళాక
- goppa sthayiloki vellaka

36 - కీడుని మేలుగా మార్చే దేవుడు
- keeduni meluga marche devudu

37 - మనపట్ల దేవుని కనికరం
- manapatla devuni kanikaram

38 - సఫలపరిచే దేవుడు
- saphalapariche devudu

39 - క్షమించగలవా !
- kshaminchagalava !

40 - ఎవరు నిన్ను పోషించేది ?
- Evaru ninnu poshinchedi ?

41 - నీ పాపాలు ఒప్పుకునే విధానం
- nee papalu oppukune vidhanam

42 - నీ సమస్య ద్వారా ఆశీర్వాదం
- nee samasya dwara ashirvadam

43 - మేలు చేసే దేవున్ని శోధిస్తున్నావా
- meelu chese devunni sodhistunnava

44 - నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నా వర్ధిల్లుతావు...
- nuvvu ekkada unna vardhillutavu...

45 - నిన్ను క్షమించిన ప్రేమ
- ninnu kshaminchina prema

46 - ఒక్కరి భక్తి అనేక మందికి ఆశీర్వాదం
- okkari bhakti aneka mandiki ashirvadam

47 - నీ శ్రమల కాలం కంటే నీ ఆశీర్వాద కాలం ఎక్కువ
- nee sramala kalam kante nee ashirvada kalam ekkuva

48 - దేవున్ని ప్రేమిస్తున్నావా...
- devunni premistunnava...

49 - ఎందుకు నన్ను హింసిస్తున్నావు ?
- enduku nannu himsistunnavu ?

50 - యేసయ్య మనస్సుకు కలిగే గాయం
- yesayya manassuku kanile gayam

51 - దేవున్ని వాడుకుంటున్నావా
- devunni vadukuntunnava

52 - నీకు స్వస్థత కావాలంటే ?
- neeku swasthata kavalamte ?

53 - గొప్ప భక్తుల కంటే నువ్వు ధన్యుడవు
- goppa bhaktula kante nuvvu dhanyudavu

54 - దేవుని కృపని పోగొట్టుకోవద్దు
- devuni krupani pogottukovaddu

55 - దేవునికిచ్చే విషయంలో నీకు స్థిరమైన మనస్సు ఉందా !
- devunikicche vishayamlo neeku sthiramaina manassu unda !

56 - దేవదూషణ పాపాన్ని ఒప్పుకునే విధానం
- devadushana papanni oppukune vidhanam

57 - దేవుడు నిన్ను ఎలా సృష్టించారో తెలుసా ?
- devudu ninnu ela srustincharo telusa ?

58 - ఎక్కడికి సిద్దపడుతున్నావు?
- ekkadiki siddapadutunnavu ?

59 - ఎలా వచ్చింది నీకు ?
- ela vacchindi neeku?

60 - ప్రేమ ప్రేమని కోరుకుంటుంది
- prema premani korukuntundi

61 - యేసయ్యని నమ్ముకున్నాక వచ్చే శ్రమలద్వారా ఆశీర్వాదం
- yesayyani nammukunnaka vacche sramaladwara ashirvadam

62 - ఏది శాశ్వతమైన ప్రేమ
- edi saswatamaina prema

63 - గాయం మానలేదు
- gayam manaledu

64 - యేసయ్య తగ్గించుకున్నది ఎంత కాలం ?
- yesayya tagginchukunnadi enta kalam ?

65 - నిన్ను మరచిపోలేదు
- ninnu marachipoledu

66 - ఎవరి వల్ల నీకు కష్టాలు ?
- evari valla neeku kastalu ?

67 - వాడుకుంటున్నావా
- vadukuntunnava

68 - నిన్ను బట్టి దేవునికి మహిమ
- ninnu batti devuniki mahima

69 - అన్ని సమస్యలకి ఒకటే కారణం
- anni samasyalaki okate karanam

70 - నీ దేవున్ని స్వతంత్రించుకుంటున్నావా
- nee devunni swatamtrinchukuntunnava

71 - వెతుక్కుంటూ వచ్చారు
- vetukkuntu vaccharu

72 - నిన్ను వదిలి వెళ్ళలేరు
- ninnu vadili vellaru

73 - నువ్వు ఇలా చెప్పగలవా...
- nuvvu ela cheppagalava...

74 - ఒక వైపే ప్రేమ
- oka vaipe prema

75 - ఒక్క ఆత్మనైనా రక్షించావా
- okka atmanaina rakshinchava

76 - ఒప్పుకుంటే ఆశీర్వాదం
- oppukunte ashirvadam

77 - నీ హృదయం తెరవబడిందా
- nee hrudayam teravabadinda

78 - మీరు నాకు కావాలి
- meeru Naaku kavali

79 - ఎవరు నీకు ఏమి చేయలేరు
- evaru neeku emi cheyaleru

80 - అందరి పట్ల నీకు కృతజ్ఞత ఉంది, కానీ...
- andari patla neeku krutagnata undi, kani...

81 - నీ పాపాలు క్షమించబడాలంటే
- nee papalu kshaminchabadalamte

82 - నీకు ఆదరణ కలిగించే వాక్యం
- neeku adarana kaliginche vakyam

83 - సహవాసం వల్ల లాభాలు
- sahavasam valla labhalu

84 - మొదటి స్థానం ఇవ్వు
- modati sthanam ivvu

85 - నీకొక హెచ్చరిక
- neekoka heccharika

86 - ఆయన గుండె చప్పుడు
- ayana gunde chappudu

87 - దహించు అగ్ని
- dahinchu agni

88 - నీ సమస్యని అప్పగించు
- nee samasyani appaginchu

89 - నువ్వు కొనుక్కుంటావా...
- nuvvu konukuntava...

90 - నిన్ను మార్చుకున్నారు
- ninnu marchukunnaru

91 - అగాపే ప్రేమ
- agape prema

92 - ఎందుకు ప్రేమించవు
- enduku preminchavu

93 - బంధం ఉంటే
- bandham unte

94 - గాయం మీద గాయం
- gayam meeda gayam

95 - బంధంతో అడుగు
- badhamto adugu

96 - తిరిగి ప్రేమని ఇస్తున్నావా
- tirigi premani istunnava

97 - నీలో ప్రేమ ఎలా పుట్టింది
- neelo prema ela puttindi

98 - నిన్ను కక్కించే ప్రేమ
- ninnu kakkinche prema

99 - బాబోయ్ !
- baboi !

100 - ఒక్క నిమిషంలో ఒప్పుకోగలవా
- okka nimishamlo oppukogalava

101 - ప్రతి రోజు దేవుని శక్తిని పొందుకుంటున్నావా
- prati roju devuni shaktini pondukuntunnava

102 - ఎక్కడ నీకు ఆదరణ
- ekkada neeku adarana

103 - హృదయంలో ఉన్న భారం పోతుంది
- hrudayamlo unna bharam potundi

104 - నువ్వు ఆజ్ఞను పాటించగలవు
- nuvvu agnanu patinchagalavu

105 - పరిపూర్ణంగా ఇచ్చేది ఎవరు
- paripurnamga icchedi evaru

106 - దిద్దుబాటు 2 రకాలు
- diddubatu 2 rakalu

107 - గద్దించచ్చా
- gaddinchaccha

108 - అనుభవిస్తూ పాడుతున్నావా
- anubhavistu padutunnava

109 - ఒకేసారి పైకి వెళ్ళచ్చు
- okesari paiki vellacchu

110 - పశ్చాత్తాపపడు
- paschattapapadu

111 - క్షేమంగా ఉన్నావంటే
- kshemanga unnavante

112 - భక్తి చేస్తే సరిగ్గా చెయ్యి
- bhakti cheste sarigga cheyyi

113 - వినమాకు
- vinamaku

114 - మొదట శత్రువు గూర్చి తెలుసుకో
- modata shatruvu gurinchi telusuko

115 - రివర్స్
- Reverse

116 - ప్రేమిస్తే అన్ని లాభాలే
- premiste anni labhale

117 - నీకు అన్ని వస్తాయి
- neeku anni vastayi

118 - మంచి పని చేస్తే దురాత్మ వస్తుందా
- manchi pani cheste duratma vastunda

119 - ఈ మూడు నీలో ఉండకూడదు
- ee mudu neelo undakudadu

120 - ఆశీర్వదించే దేవుడు
- ashirvadanche devudu

121 - అందమైన దేవుడు
- andamaina devudu

122 - ఆయనకి అప్పగించగలవా
- ayaniki appaginchagalava

123 - ఈ సత్యం తెలుసుకో
- ee satyam telusuko

124 - ఎంత గొప్ప భాగ్యం
- enta goppa bhagyam

125 - ఎందుకు ఇవ్వాలి
- enduku ivvali

126 - ఎవరు చేస్తారు పని ?
- evaru chestaru pani ?

127 - నీ పుట్టుక వెనుక రహస్యం
- nee puttuka venuka rahasyam

128 - ప్రేమ ఉంటే దొంగిలించవు
- prema unte dongalinchavu

129 - సమర్పణ చేసుకో
- samarpana chesuko

130 - ఎవరు లేరని భాదపడుతున్నావా
- evaru lerani bhadapadutunnava

131 - ఆరాధించే ముందు
- aradhinche mundu

132 - గుండెల్లో భయాన్ని పుట్టించే సత్యం
- gundello bhayanni puttinche satyam

133 - నన్ను దాటి వెళ్లొద్దు
- nannu dati velloddu

134 - నీ నుండి తీసుకుంటే
- nee nundi tisukunte

135 - నేను అసహ్యించుకున్నా...
- nenu asahyinchukunna...

136 - పాపాలు ఒప్పుకుంటే ఆశీర్వాదం
- papalu oppukunte ashirvadam

137 - మానేసాను కదా
- manesanu kada

138 - రోజు మాట్లాడుతున్నావా
- roju matladutunnava

139 - మొదట నువ్వు మారు
- modata nuvvu maru

140 - నువ్వు ఫలిస్తున్నావా
- nuvvu phalistunnava

141 - ప్రేమించనందుకు చేసుకోవాల్సిన దిద్దుబాటు
- preminchananduku chesukovalsina diddubatu

142 - లోక స్నేహం దేవునికి వైరం
- loka sneham devuniki vairam

143 - ఆశక్తి
- asakti

144 - నీకు ఆశ ఉందా
- neeku asha unda

145 - వీటిని విసర్జిస్తున్నావా
- vitini visarjistunnava

146 - దిద్దుబాటులో తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త
- diddubatulo tisukovalsina jagratta

147 - వీళ్ళ పై దేవుని ఉగ్రత
- veella pai devuni ugrata

148 - నీ పట్ల దేవుని ఉద్దేశం చాలా గొప్పది
- Nee patla devuni uddesham chala goppadi

149 - నువ్వు ఎంత ధన్యుడువో తెలుసా
- nuvvu enta dhanyuduvo telusa

150 - పైనున్న వాటినే వెతుకుతున్నావా
- painunna vatine vetukutunnava

151 - ప్రతి క్షణం దేవుడు నిన్ను పరీక్షిస్తారు
- prati kshanam devudu ninnu parikshistaru

152 - ఎవరిని ఆరాధించావు
- evarini aradhistunnavu

153 - క్రైస్తవులు ఇలాంటి మాటలు మాట్లాడొచ్చా !
- kraistavulu ilanti matalu matladoccha !

154 - వ్యతిరేక పరిస్థితిల్లో నిలబడిన వ్యక్తి సాక్ష్యం
- vyatireka paristhitillo nilabadina vyakti sakshyam

155 - ఇప్పటికి వస్తాయా
- ippatiki vastaya

156 - భయంకరమైన పాపం దయ చేసి ఒప్పుకో
- bhayamkaramaina papam daya chesi oppuko

157 - దేవుని రాజ్యం కంటే ఎక్కువ
- devuni rajyam kante yekkuva

158 - నీలో ఉన్న తండ్రిని గుర్తిస్తున్నావా
- neelo unna tandrini gurtistunnava

159 - పని చేసి అడుగు
- pani chesi adugu

160 - ఆస్ధి లేదని భాదపడుతున్నావా
- asthi ledani bhadapadutunnava

161 - అద్భుతమైన సాక్ష్యం
- adbhutamaina sakshyam

162 - అయినా
- ayinaa

163 - ఎన్ని సార్లు అవకాశం ఇచ్చారు
- enni sarlu avakasham iccharu

164 - ఎవరినైనా వాడుకుంటాడు
- evarinaina vadukuntadu

165 - తెలిసి చేసావా తెలియక చేసావా
- telisi chesava teliyaka chesava

166 - దిద్దుబాటు నీకు అసహ్యమా
- diddubatu neeku asahyama

167 - దేవుని పిల్లలలోకి వస్తాయా
- devuni pillalaloki vastaya

168 - పాపాన్ని ఇలా ఒప్పుకోకు
- papanni ila oppukoku

169 - రాజీ పడద్దు
- rajii padaddu

170 - ఎవరిని అనుసరిస్తున్నావు
- evarini anusaristunnavu

171 - ఎవరు ఆకర్షించుకున్నారు
- evaru akarshinchukunnaru

172 - ఖర్చు పెట్టలేదు కాబట్టే
- kharchu pettaledu kabatte

173 - ఇది నిజమా సాతాను వాడే ఆయుధం
- idi nijama satanu vade ayudam

174 - అనాధ కోటీశ్వరరాలుగా ఎలా మారింది
- anadha kotiswararaluga ela marindi

175 - తోడై ఉంటారు
- todai untaru

176 - దేవుడు ఇలా అంటారు ఏంటి ?
- devudu ila antaru enti ?

177 - చెవులు గింగురు గింగురు
- chevulu ginguru ginguru

178 - అపార్ధం చేసుకోవద్దు నీకోసమే
- apardham chesukovaddu neekosame

179 - అయి... ప్రవచనం
- ayyi... pravachanam

180 - పరిశుద్ధాత్మ దేవున్ని దుఃఖపరచకుడి
- parishuddatma devunni dhukhaparachakudi

181 - ఎలాంటి పరిస్థితిలోనైనా ఈ ఒక్క పని చేయి
- elanti paristitilonaina ee okka pani cheyi

182 - ప్రవక్త అంటే
- pravakta ante

183 - నిజమైన ప్రవక్త ఎవరు
- nijamaina pravakta evaru

184 - ప్రవక్త లక్షణాలు
- pravakta lakshanalu

185 - ఇతన్ని ఇన్ని సార్లు తప్పించారా
- itanni inni sarlu tappinchara

186 - అవును ఇది నిజమైన ఒప్పుకోలు
- avunu idi nijamaina oppukolu

187 - అయ్యో బాప్తిస్మానికి క్రమం ఇదా
- ayyo baptismaniki kramam ida

188 - ఆశ్చర్యపరిచే సాక్ష్యం
- asharyapariche sakshyam

189 - ఇలా పాపాన్ని ఒప్పుకుంటే గొప్ప స్థాయిలో ఉంటావు
- ila papanni oppukunte goppa stayilo untavu

190 - ఈ అడ్డుని తీసేస్తే చాలు ఆశీర్వాదం వస్తుంది
- ee adduni tiseste chalu ashirvadam vastundi

191 - దేవుడు నాలాంటి పాపిని క్షమిస్తారా
- devudu nalanti papini kshamistara

192 - తెలుసుకోలేక ఓడిపోతున్నావు
- telusukoleka odipotunnavu

193 - దయచేసి అధికారం ఇవ్వద్దు
- dayachesi adhikaram ivvaddu

194 - నీ కఠినమైన హృదయాన్ని పగలగొట్టే వాక్యం
- nee kathinamaina hrudayanni pagalagotte vakyam

195 - నీ వల్లే నా జీవితం ఇలా అయింది
- nee valle naa jeevitam ila ayindi

196 - ఇప్పటికి ప్రవక్తలు ఉన్నారా
- ippatiki pravaktalu unnara...

197 - సాతాను వల్లే నా జీవితం ఇలా అయింది
- satanu valle naa jeevitam ila ayindi

198 - గొప్ప పరిచర్య చెయ్యాలంటే
- goppa paricharya cheyyalante

199 - నీ ప్రవర్తనను బట్టి ప్రతీకారం
- nee pravartananu batti pratikaram

200 - ఎలాంటి వాటినుండైనా దేవుడు తప్పిస్తారు
- elanti vatinundaina devudu tappistaru

201 - నువ్వు రహస్యంగా చేసింది తెలియదనుకుంటున్నావా
- nuvvu rahasyamga chesindi teliyadanukuntunnava

202 - ఈమె యదార్థంగా ఒప్పుకుంది కాబట్టే ఆశీర్వాదం పొందుకుంది
- eme yadardhamga oppukundi kabatte ashirvadam pondukundi

203 - దేవుడు ప్రవక్తకు చెప్పకుండా ఏ పని చెయ్యరు
- devudu pravaktaku cheppakunda ye pani cheyyaru

204 - ప్రవక్తల జోలికి వస్తే
- pravaktala joliki vaste

205 - నిన్ను ఆలోచింప చేసే సందేశం
- ninnu alochinpa chese sandesham

206 - పాపం చేసిన వెంటనే శిక్ష ఎందుకు రాదు
- papam chesina ventane shiksha enduku radu

207 - దేవుడు ప్రవక్తలకు మర్మాలు బయలుపరుస్తారు
- devudu pravaktalaku marmalu bayaluparustaru

208 - బానిసని అధికారిగా చేసిన దేవుడు
- banisani adhikariga chesina devudu

209 - అబద్దాలకు ఇలాంటి శిక్ష
- abaddalaku ilanti shiksha

210 - ఇలా ఉంటే త్వరగా పశ్చాత్తాపపడు
- ila unte tvaraga paschattapapadu

211 - దేవుడు ప్రవక్తలకు ఇచ్చే అధికారం
- devudu pravaktalaku icche adhikaram

212 - ఇలాంటి వాళ్ళు నష్టపోతారు
- ilanti vallu nastapotaru

213 - దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా అసాధారణ కార్యాలు చేస్తారు
- devudu pravakta dwara asadharana karyalu chestaru

214 - దేవుడు ప్రవక్త ద్వారా ఆత్మీయ, భౌతిక కార్యాలు చేస్తారు
- Devudu pravakta dwara atmiya, bhowtika karyalu chestaru

215 - దేవుడు ప్రవక్త ప్రార్ధన ద్వారా బ్రతికిస్తారు
- devudu pravakta pradhana dwara bratikistaru

216 - దేవుడు ప్రవక్తకు అందరి మీద అధికారం ఇస్తారు
- devudu pravaktaku andari meeda adhikaram istaru

217 - దేవుడు ప్రవక్తకు ఇచ్చే స్థానం
- devudu pravaktaku icche sthanam

218 - దేవుడు ప్రవక్తకు భవిష్యత్తు చూపిస్తారు
- devudu pravaktaku bhavisyattu chupistaru

219 - దావీదు లక్షణం - దేవుని గురించి ఆలోచించే మనసు
- davidu lakshanam - devuni gurinchi alochnche manasu

220 - దావీదు లక్షణం - శత్రువులను ప్రేమించే మనసు
- davidu lakshanam - shatruvulanu premiche manasu

221 - దావీదు లక్షణం - పశ్చాత్తాపం
- davidu lakshanam - paschattapam

222 - దావీదు లక్షణం - తగ్గించుకునే మనసు
- davidu lakshanam - tagginchukune manasu

223 - నువ్వు కట్టుకుంటున్న ఇల్లు ఆగిపోవటానికి కారణం ఇదే
- nuvvu kattukuntunna illu agipovataniki karanam ide

224 - జ్ఞానం కావాలా?
- gnanam kavala?

225 - గొప్పగా పోషించబడాలని ఉందా ?
- goppaga poshinchabadalani unda ?

226 - అయ్యో నా వివాహ జీవితాన్ని నేనే నాశనం చేసుకున్నాను
- ayyo naa vivaha jeevitanni nene nashanam chesukunnanu

227 - ఇప్పటికైనా
- ippatikaina

228 - ఇలా మారాలి
- ila marali

229 - ప్రతి విషయంలో ఆధారపడు
- prati vishayamlo adharapadu

230 - నీ పిల్లలు ఎందుకు పాడైపోతున్నారు
- nee pillalu enduku padaipotunnaru

231 - తప్పని పరిస్థితిలో చేశా
- tappani paristhitilo chesa

232 - దూషిస్తున్నావా జాగ్రత్త
- dushistunnava jagratta

233 - నీకెందుకు
- neekenduku

234 - నేను చాలా బిజీ
- nenu chala busy

235 - దేవునికి వేరుగా ఉండి చేయగలవా
- devuniki veruga undi cheyagalava

236 - అయిపోయిందేదో అయిపోయింది
- ayipoyindedo ayipoyindi

237 - ఆచరణలో పెట్టు
- acharanalo pettu

238 - దేవున్ని శోధిస్తే
- devunni shodhiste

239 - మరణ శిక్షలో నువ్వు ఉన్నావా
- marana shikshalo nuvvu unnava

240 - ఎంత గొప్ప మనసు
- enta goppa manasu

241 - తీర్పు తీర్చవద్దు
- tirpu tirchavaddu

242 - ఏం చూసుకొని నీకు గర్వం
- em chusukoni neeku garvam

243 - ఆశీర్వాదం రాదు
- ashirvadam radu

244 - దయచేసి ఒక్కసారి ఈ వాక్యం వినండి
- dayachesi okkasari ee vakyam vinandi

245 - డబ్బే ప్రపంచం
- dabbe prapancham

246 - దేవుని చిత్తం చేయాలంటే తగ్గించుకోవాలి
- devuni chittam cheyalante tagginchukovali

247 - బాబోయ్ ఇదేం భక్తి
- baboy idem bhakti

248 - నిలబడితే ఇంత గొప్ప ఆశీర్వాదమా
- nilabadite inta goppa ashirvadama

249 - ఎప్పుడైనా ఇలా ఆలోచించావా
- eppudaina ila alochinchava

250 - నీ అహాన్ని బట్టి పశ్చాత్తాపపడు
- nee ahanni batti paschattapapadu

251 - దేవునిలోకి వచ్చాక కూడా పాతవి విడిచిపెట్టవా
- devuniloki vacchaka kuda patavi vidichipettava

252 - నీకు నచ్చినట్లు నువ్వు చేస్తావా
- neeku nacchinatlu nuvvu chestava

253 - పేరు మార్చుకుంటే సరిపోదు
- peru marchukunte saripodu

254 - ప్రేమతో
- prematho

255 - మొదట్లో కాదు ఇప్పుడు ఎలా ఉన్నావు
- modatho kadu ippudu ila unnavu

256 - సలహాలు ఇవ్వటానికి నువ్వెవరు
- salahalu ivvataniki nuvvevaru

257 - అన్యురాలే ఇంత భక్తి చేస్తే నువ్వు ఎంత భక్తి చేయాలి
- anyurale inta bhakti cheste nuvvu enta bhakti cheyali

258 - ఇంత జరిగిన దేవున్ని విడిచిపెట్టడేంటి
- inta jarigina devunni vidichipettadenti

259 - ఇతను కూడా మనలాంటి మనిషే కానీ
- itanu kuda manalanti manishe kade

260 - ఇదే నిజమైన నిరీక్షణ
- ide nijamaina nireekshana

261 - స్వార్ధం అనే పాపాన్ని ఒప్పుకునే విధానం
- swardham ane papanni oppukune vidhanam

262 - నీకెలా తెలిసింది
- neekela telisindi

263 - దేవునిలోకి రాకముందు వచ్చాక
- devuniloki rakamundu vacchaka

264 - దేవునికి ఇష్టంగా జీవించకపోతే
- devuniki ishamga jeevinchakapote

265 - దేవుడే మెచ్చుకున్నారు
- devude mecchukunnaru

266 - గొప్ప స్థాయిలో ఉండి కూడా
- goppa sthayilo undi kuda

267 - గొప్ప వ్యక్తి గొప్ప తగ్గింపు
- goppa vyakti goppa tagginpu

268 - గొప్ప త్యాగమూర్తి
- goppa tyagamurti

269 - గొప్ప తగ్గింపు సేవకుడు
- goppa tagginpu sevakudu

270 - ఏదయినా క్రియలలో చూపించు
- edayina kriyalalo chupinchu

Aradhana (ఆరాధన)

1 - సిలువలో సాగింది యాత్ర
- Siluvalo Sagindi Yatra

2 - ఆశైతే ఉంది నాలో
- Ashite Undi Naalo

3 - ఎన్నతగని నన్ను ఎన్నుకున్నారు
- Ennatagani Nannu Ennukunnaru

4 - రాజా మీ సన్నిధిలో
- Raja Mee Sannidhilo

5 - ఊహకు అందని ప్రేమ
- Uhaku Andani Prema

6 - మీదు ప్రేమయే చాలయ్యా
- Meedu Premaye Chalayya

7 - ఎవరికోసమో ఈ ప్రాణత్యాగము
- Evarikosamo Ee Pranatyagamu

8 - నా ప్రాణ ప్రియుడా నా యేసయ్యా
- Naa Prana Priyuda Naa Yesayya

9 - ఎంత దీనాతి దీనమో
- Enta Deenati Deenamo

10 - ఏం చేసానయ్యా మీకోసం
- Em Chesanayya Meekosam

11 - కన్న తల్లి చేర్చునట్లు
- Kanna Talli Cherchunatlu

Devuni Lakshanalu (దేవుని లక్షణాలు)

1 - దేవుని ప్రేమ
- Devuni Prema

2 - దేవుని చనువు
- Devuni Chanuvu

3 - దేవుని మంచితనం
- Devuni Manchitanam

4 - దేవుని స్నేహం
- Devuni Sneham

5 - దేవుని గొప్పతనం (మొదటి భాగం - సృష్టికర్త)
- Devuni Goppatanam (Part 1 - Srustikarta)

6 - దేవుని గొప్పతనం (రెండవ భాగం - సర్వశక్తిమంతుడు)
- Devuni Goppatanam (Part 2 - Sarvasaktimantudu)

7 - దేవుని గొప్పతనం (మూడవ భాగం - జీవాధిపతి)
- Devuni Goppatanam (Part 3 - Jeevadipati)

8 - దేవుని గొప్పతనం (నాల్గవ భాగం - సర్వాధికారి)
- Devuni Goppatanam (Part 4 - Sarvadhikari)

9 - దేవుని తగ్గింపు
- Devuni Taggimpu

Upamanalu (ఉపమానాలు)

1 - నీ కన్నీరు దేని కోసం ?
- Nee Kanniru Deni Kosam ?

2 - ఆరాధన ఎలా చేస్తున్నావు ?
- Aradhana Ela Chestunnavu ?

3 - దేవుడు అడుగుతున్నారు... ఎవరు ఉన్నారు ?
- Devudu Adugutunnaru... Evaru Unnaru ?

4 - ప్రేమిస్తున్నావా లేక భ్రమపడుతున్నావా ?
- Premistunnava Leka Braamapadutunnava ?

5 - అపార్ధం చేసుకోవద్దు
- Apardam Chesukovaddu

6 - మొత్తం లెక్కపెట్టు...
- Mottam Lekkapettu...

copyright © prema swaroopi ministries @ 2015 | all rights reserved.